ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Το V–Training αξιοποιεί τις προσομοιώσεις εικονικού κόσμου για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης σε τρία στάδια: (α) Στοχευμένη ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ατόμου με κριτήριο την ικανότητά του να φέρει επιτυχώς εις πέρας συγκεκριμένα επαγγελματικά καθήκοντα. (β) Αποτελεσματική on-the-job εκπαίδευση με κλιμακούμενη από πλευράς διαδραστικότητας συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο εικονικό περιβάλλον εργασίας. (γ) Ατομική και συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πράξη.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ασκώντας τον ρόλο του εργαζόμενου και εκτελώντας συγκεκριμένες επαγγελματικές λειτουργίες.
Μαθαίνουν παρατηρώντας, απαντώντας σε ερωτήσεις κρίσεως, λαμβάνοντας αποφάσεις και κυρίως, εκτελώντας δράσεις και αλληλοεπιδρώντας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας.
Συμμετέχουν όσες φορές χρειάζεται σε μια ποιοτικά διασφαλισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνέργεια με άλλες μορφές εκπαίδευσης, πριν ή αφού αναλάβουν μια θέση εργασίας.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η πρότασή μας προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια αποδοτική, οικονομική, ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη λύση επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διασφάλιση ποιότητας του περιεχομένου και των διαδικασιών εκπαίδευσης, σε εναρμόνιση με την εταιρική πολιτική και τους κανονισμούς.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μια ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω στοχευμένης πρακτικής κατάρτισης πριν από την πρόσληψη.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

On-the-fly και οικονομική επικαιροποίηση ή επέκταση της εφαρμογής.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο, εύκολα προσαρμόσιμο στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες σας για επαγγελματική εκπαίδευση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αυξημένη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε μια ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.

ON-THE-JOB-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποφυγή των προβλημάτων και αδυναμιών της συμβατικής “on-the-job” εκπαίδευσης.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Εύκολη και εξ αποστάσεως πρόσβαση στο εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως χρόνου και γλώσσας.