ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το V-Personnel Selection σας επιτρέπει να ξεχωρίσετε τους καλύτερους μέσω της προσομοίωσης ενός εργασιακού περιβάλλοντος και με βάση τη συμπεριφορά του/της υποψηφίου/ας μέσα σε αυτό! Το V-Personnel Selection είναι μια καινοτομική λύση που προσφέρει:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Πλήρη παραμετροποίηση των εργασιακών συνθηκών, των ρόλων, των κριτηρίων αξιολόγησης και του ειδικού βάρους τους, ώστε να επιλέξετε τους καλύτερους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Λεπτομερή (ατομική και συγκριτική) καταγραφή του βαθμού που πράγματι ένας/μια υποψήφιος/α επιδεικνύει στην πράξη τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες λήψης αποφάσεων.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η πρότασή μας προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας:

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάλειψη της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους ή προκατάληψης κατά τη σύνθεση ολοκληρωμένων προφίλ υποψηφίων εργαζομένων.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Μια αξιόπιστη και έγκυρη μεθοδολογία βασισμένη στην ατομική και συγκριτική αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην πράξη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μια καινοτόμα, υψηλής τεχνολογίας διαδικασία, που τοποθετεί την επιχείρησή σας μπροστά από τον ανταγωνισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια σύγχρονη, υψηλής αποδοτικότητας και οικονομικότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένη, λύση επιλογής προσωπικού.

ΕΥΚΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εφαρμογή μιας ηλεκτρονικής και αυτόματης διαδικασίας επιλογής προσωπικού, ανεξαρτήτως χρόνου, τόπου και γλώσσας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

On-the-fly και οικονομική επικαιροποίηση ή επέκταση της εφαρμογής.