ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι προσομοιώσεις εικονικών κόσμων παρέχουν μια σύγχρονη και καινοτόμα υπηρεσία πιστοποίησης που βασίζεται στο συνδυασμό συμπεριφορικών και γνωστικών πλευρών της επίδοσης του ατόμου στο εικονικό περιβάλλον εργασίας. Η πιστοποίηση βασίζεται στο τι πραγματικά κάνει ένα άτομο, καθώς ασκεί στον εικονικό κόσμο τον ρόλο του εργαζομένου, και όχι μόνο στις επιδόσεις του ατόμου σε θεωρητικά ή άλλα παραδοσιακά τεστ. Η υπηρεσία V-Certification αποτελεί μια πραγματική καινοτομία:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η επαγγελματική εμπειρία, η γενική και ειδική για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας γνώση, και οι επαγγελματικές δεξιότητες, αξιολογούνται αυτόματα και με ακρίβεια εντός του εικονικού περιβάλλοντος εργασίας.  

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφαρμογή επιτρέπει την πιστοποίηση μεγάλου αριθμού ατόμων, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, με ιδιαίτερα εύκολη την επικαιροποίηση και τροποποίηση των κριτηρίων ή μεθόδων πιστοποίησης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η πρότασή μας για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας:

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ακριβής και περιεκτική μέθοδος πιστοποίησης που παράγει έγκυρο και ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ για κάθε άτομο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία σύγχρονη, υψηλής αποδοτικότητας και οικονομικότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένη, μέθοδος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Δυνατότητα πιστοποίησης προσόντων στη πράξη, πριν την πρόσληψη ή την τοποθέτηση των υπαλλήλων, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα της επιχείρησης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αυξημένο επίπεδο συμμετοχής του χρήστη σε μία ευχάριστη διαδικασία.

ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Πλήρη παραμετροποίηση και δυνατότητα 100% τυποποίησης της δικής σας εσωτερικήςδιαδικασίας πιστοποίησης και κριτηρίων αξιολόγησης.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

On-the-fly και οικονομική επικαιροποίηση ή επέκταση της εφαρμογής.