ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το V-Assessment αποτελεί την απόλυτη μέθοδο αξιολόγησης προσωπικού, καθώς βασίζεται στη συμπεριφορά και στις πραγματικές επιδόσεις του ατόμου που καλείται να εκτελέσει συγκεκριμένες επαγγελματικές λειτουργίες, μέσα σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης της «πραγματικής» θέσης εργασίας. Η νέα μέθοδος εστιάζει στην αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης των επαγγελματικών λειτουργιών από το άτομο και στις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει. Το V-Assessment προχωρά πέρα από τις καθιερωμένες μεθόδους εισάγοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά όπως:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ

Τεχνολογικά προηγμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι αξιολόγησης που βασίζονται στην πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση. Μεταφορά των situation judgment τεστ και της role-playing αξιολόγησης, στο εικονικό περιβάλλον εργασίας του υπολογιστή.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ατομική και συγκριτική ανάλυση συμπεριφοράς μέσα από αναλυτικές ηλεκτρονικές αναφορές βασισμένες σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η λύση μας προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας προσφέροντας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία υψηλής αποδοτικότητας και οικονομικότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αυξημένο επίπεδο συμμετοχής του χρήστη σε μία ευχάριστη διαδικασία.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία στη διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς την επίδραση του “ανθρώπινου παράγοντα” στα αποτελέσματα.

ΕΥΚΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εύκολη υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, ανεξαρτήτως χρόνου, χώρου και γλώσσας.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Μία πλήρως εξατομικευμένη λύση εύκολα προσαρμόσιμη στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες αξιολόγησης προσωπικού της επιχείρησης.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

On-the-fly και οικονομική επικαιροποίηση ή επέκταση της εφαρμογής.