ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Η διαχείριση της ψυχολογικής αξιολόγησης είναι μια σημαντική διεργασία για κάθε Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει μια πρότυπη πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψυχομετρικής αξιολόγησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η πλατφόρμα μπορεί να φιλοξενήσει μια ποικιλία ψυχομετρικών εργαλείων, προσφέροντας τη δυνατότητα 100% αυτόματης ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Τόσο η αξιολόγηση, όσο και η διαχείριση των αποτελεσμάτων, μπορούν να υλοποιηθούν τοπικά ή από απόσταση, μέσω Διαδικτύου.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Client-server αρχιτεκτονική, με δυνατότητα αυτόματης και εξ αποστάσεως ενημέρωσης. Υποστήριξη διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες: Σχεδιαστής εργαλείων αξιολόγησης, Διαχειριστής χρηστών και εγγραφών, Διαχειριστής αποτελεσμάτων αξιολόγησης, Αξιολογούμενος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Η πλατφόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη από ψυχολόγους, ψυχομέτρες, ειδικούς της αξιολόγησης και πιστοποίησης προσόντων και μηχανικούς με εμπειρία στην ανάπτυξη φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΤ

Δυνατότητα ανάπτυξης απεριόριστου πλήθους εργαλείων.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Υποστήριξη των βασικών μορφών ψυχομετρικών εργαλείων, με ποικίλες κλίμακες απόκρισης ή χρήση σχημάτων και εικόνων.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Καταγραφή χρόνου και διάρκειας της αξιολόγησης κάθε ατόμου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνατότητα παραμετροποίησης της ανάλυσης με χρήση προκαθορισμένων ή αυτόματα υπολογιζόμενων νορμών. Απλό και ελεγμένο ως προς την επιστημονική εγκυρότητα γραφικό περιβάλλον χρήσης.

WIZARD

Οδηγός συμπλήρωσης ερωτηματολογίων με δυνατότητα πλοήγησης και επανεξέτασης των απαντήσεων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αυτόματη παραγωγή αναφορών αξιολόγησης στην οθόνη και σε ψηφιακό αρχείο, με γραφήματα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρόσβαση σε παραδείγματα και βοήθεια κατά τη συμπλήρωση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟ-ΚΛΙΜΑΚΩΝ

Υποστήριξη υπο-κλιμάκων (διαστάσεων) αξιολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε ψυχομετρικού εργαλείου.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εύκολη αναζήτηση αξιολογήσεων, ανά αξιολογούμενο και τεστ.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαφορετικά μοντέλα εγκατάστασης και χρήσης (τοπικός χρήστης, απομακρυσμένοι χρήστες, εξεταστικό κέντρο, πολλαπλά περιφερειακά κέντρα αξιολόγησης, κτλ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δυνατότητα καταχώρησης ατομικών στοιχείων από τον ίδιον τον αξιολογούμενο (αυτο-εγγραφή με χρήση κλειδαρίθμου).

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

Η λύση μας, σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων:

ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

 Ευέλικτη και προσαρμόσιμη για να καλύπτει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του φορέα σας, υποστηρίζοντας μεγάλη ποικιλία ψυχομετρικών εργαλείων.

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Απλή στη χρήση της, με μειωμένο κόστος διαχείρισης. Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή αναφορών αξιολόγησης και ανάλυση αποτελεσμάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 360ο

Λειτουργία ετερο-αξιολόγησης για μία ολοκληρωμένη δημιουργία προφίλ από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης του κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντός του (συνεργάτες, μέλη της οικογένειας, επιβλέποντες, κ.λπ.).