ΗΓΕΣΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η προσέγγιση της εταιρείας μας βασίζεται στον δημιουργικό συνδυασμό τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης για την προσφορά νέας αξίας στις διαδικασίες και λειτουργίες του πελάτη μας. Έτσι επιδιώκουμε να τοποθετηθούμε σε ηγετική θέση στην αγορά των εργαλείων διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Οι εφαρμογές μας ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής 3D, εικονικών κόσμων και τεχνητής νοημοσύνης.

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η εξειδικευμένη ομάδα μας επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ποικιλία λύσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Καινοτομικά εργαλεία που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με επιστημονικές μεθόδους για την επιλογή προσωπικού, την αξιολόγηση επιδόσεων, την πρακτική εκπαίδευση και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Η Πλατφόρμα Ψυχομετρικής Αξιολόγησης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που διευκολύνει την αξιόπιστη και αποδοτική διαχείριση διαφορετικών ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και πιο σύνθετες διαδικασίες 360ο ψυχομετρικής αξιολόγησης.

Διαθέτουμε ένα εύρος ψυχομετρικών εργαλείων που κατασκευάζονται εξ αρχής στην Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες ψυχομετρικές τεχνικές, τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν τόσο την γνωστική όσο και τη συναισθηματική σφαίρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η διεπιστημονική ομάδα μας, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη πιο πρόσφατη επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία αιχμής. Η προσέγγισή μας ξεπερνά τα παραδοσιακά εργαλεία και HR μεθόδους, προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ποιότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών της εκπαίδευσης, αξιολόγησης, πιστοποίησης και επιλογής προσωπικού.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας είναι μια επιχείρηση έρευνας & τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2011 στη Ρόδο από μια ομάδα που μοιράζεται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες. Εντάχθηκε για χρηματοδότηση ως νέα καινοτόμος επιχείρηση μικρού μεγέθους στη Δράση «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Α.Π.  6  «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε., καθώς και από εθνικούς πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Σκοπός της εταιρείας είναι να προάγει την αποδοτικότητα σε κάθε όψη της διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία αιχμής. Η ομάδα μας αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων: από την ψηφιακή τεχνολογία, την εικονική πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (HR) και την ψυχομετρία.

Πού είμαστε

Η εταιρεία μας έχει την έδρα της στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Ως μία σύγχρονη και καινοτόμα νεοφυής επιχείρηση, στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό κτήριο των αρχών του περασμένου αιώνα! Τα μινιμάλ στοιχεία αισθητικής στο εσωτερικό των γραφείων μας και το πράσινο περιβάλλον του κήπου μας, δημιουργούν ένα αξιοζήλευτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας για την ομάδα μας…

Διακρίσεις

Το επενδυτικό σχέδιο σύστασης και ανάπτυξης της εταιρείας μας διακρίθηκε και κέρδισε τη χρηματοδότηση της από το ΕΣΠΑ, ως νέα μικρή καινοτόμα εταιρεία.

Το όραμά μας για το μέλλον είναι η διαρκώς εξελισσόμενη καινοτομία στις διαδικασίες Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων.

Ως αποστολή μας θεωρούμε την υποστήριξη των πελατών μας να ξεπεράσουν αδυναμίες και περιορισμούς των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διαρκή βελτίωση, την ποιότητα και την οικονομική αποδοτικότητα. Κοινός στόχος μας είναι η ανάπτυξη του πιο βασικού τους κεφαλαίου, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, με ταυτόχρονη μείωση του διοικητικού βάρους, προς όφελος της στρατηγικής εστίασης.

Οι άνθρωποι της εταιρίας μας ανήκουν σε δύο αλληλένδετες ομάδες:

    • Την τεχνολογική ομάδα που αποτελείται από επιστήμονες και ειδκούς στην εικονική πραγματικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη διάδραση ανθρώπου – υπολογιστή, την 3D σχεδίαση κ.λπ. και
    • Την ομάδα ανάπτυξης των υπηρεσιών μας, την οποία συνθέτουν επιστήμονες και ειδικοί στο Ανθρώπινο Δυναμικό με εμπειρία στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση προσωπικού, την ψυχολογική αξιολόγηση, καθώς και την πιστοποίηση προσόντων.
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

‘‘

“Το όραμά μας για το μέλλον είναι η διαρκώς εξελισσόμενη καινοτομία στις διαδικασίες Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού χρησιμοποιώντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις.”

G. VITSILAKIS, CEO

ΝΕΑ & ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Η Human-iTech στη 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
07 September, 2016
0

Η Human Innovation Technologies SA, συμμετέχει στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενη στο Περίπτερο 15 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ). Από το Σάββατο 10 έως και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016, μέσα από παρουσιάσεις και διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα, οι [...]

Human-iTech at 81st Thessaloniki International Fair!
07 September, 2016
0

The Human Innovation Technologies SA, participates in the 81st Thessaloniki International Fair! Our company is hosted at Pavilion 15 by the General Secretariat for Research and Technology (GSRT). From Saturday, September 10 to Sunday, September 18, through presentations and interactive digital exhibits, visitors will discover our innovative services and products for personnel assessment, selection, training [...]

Νέο τεστ εργασιακής προσωπικότητας
31 May, 2016
0

H εταιρεία μας ανακοινώνει τη διάθεση του νέου “Ερωτηματολόγιου Εργασιακής Προσωπικότητας” (ΕΡ.Ε.Π.). Το εργαλείο σχεδιάστηκε ώστε να μετρά αποτελεσματικά τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής προσωπικότητας, με βάση της οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση αλλά και ερμηνεία της συμπεριφοράς του ατόμου στο χώρο εργασίας. Το ΕΡ.Ε.Π. περιλαμβάνει 50 στοιχεία (προτάσεις) με βάση τα οποία αξιολογήσει τις [...]

Happy Easter
26 April, 2016
0

Our team wishes you a happy Easter!

Καλό Πάσχα
26 April, 2016
0

Η ομάδα της Human Innovation Technologies σας εύχεται Καλό Πάσχα!

Supporting entrepreneurship through modernization!
10 June, 2015
0

Human Innovation Technologies and the Academy of Entrepreneurship will jointly support Greek entrepreneurship, particularly of young entrepreneurs, promoting good practices for the development and management of human capital of Greek enterprises. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, δεσμευμένος να προσλαμβάνει και να συνεργάζεται με ανθρώπους, με μοναδικό κριτήριο το εάν μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, σε ένα περιβάλλον που τους υποστηρίζει όλους να αντιληφθούν πλήρως τις δυνατότητές τους. Για αυτόν τον λόγο δεν διακρίνουμε με κανέναν τρόπο - άμεσα ή έμμεσα - τα φύλα, τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη χώρα προέλευσης ή οποιασδήποτε μορφής αναπηρία ή χαρακτηριστικό διαφορετικότητας. Αυτή η πρακτική της μη-διάκρισης εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της απασχόλησης, μακροχρόνιας ή προσωρινής, από την πρόσληψη έως τη μονιμοποίηση, την προαγωγή και τη λήξη. Επίσης, η εταιρεία μας προκειμένου να προσλάβει προσωπικό ή να βρει εξωτερικούς συνεργάτες, τηρεί κανόνες δημοσιότητας και αναρτά στον ιστότοπό της την αντίστοιχη προκήρυξη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ακροπόλεως και Διαγόρα, Ιαλυσός Ρόδου, Ελλάδα, 85101
+30 224 150 0373
+30 224 150 0375

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ