ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η Ελληνική Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Ε.Κ.ΣΥ.Ν.) είναι το πρώτο ελληνικό τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης και σχεδιάστηκε για να μετρά τις βασικές διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

Η Κλίμακα Μαθησιακού Στυλ (ΚΛΙ.ΜΑ.Σ.) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για να εντοπίζει το στυλ μάθησης που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε άνθρωπο. Βασισμένο στο πιο έγκυρο θεωρητικό μοντέλο (Kolb), η ΚΛΙΜΑΣ μπορεί να βοηθήσει το άτομο να καταλάβει πώς μπορεί να μάθει καλύτερα.

Το Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Προσωπικότητας (ΕΡΕΠ) σχεδιάστηκε ώστε να μετρά αποτελεσματικά τις βασικές διαστάσεις της εργασιακής προσωπικότητας, με βάση της οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση αλλά και ερμηνεία της συμπεριφοράς του ατόμου στο χώρο εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Επενδύστε στην εξειδίκευσή μας

Οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας μας, έχουν εμπειρία πολλών ετών στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών ψυχομετρικών τεστ. Προσφέρουμε υπηρεσίες ανάπτυξης νέων εργαλείων κατά παραγγελία, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού σας. Κάθε τεστ που αναπτύσσουμε δοκιμάζεται και επικυρώνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνικές ψυχομετρικής αξιολόγησης.