Εξάγοντας καινοτομία

Η Human Innovation Technologies παραβρέθηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΚΕΚ ΕΜΙ.

Η συνάντηση ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία για τους Έλληνες επιχειρηματίες και τους συμβούλους διοίκησης να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν ενδεχόμενες από κοινού πρωτοβουλίες που θα προωθούν την εξαγωγή καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Σύμφωνα με τον κο Ηλία Ευθυμίου, τον σύμβουλο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας “Στη Human Innovation Technologies είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο από ικανές να εξάγουν καινοτομία. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οργανισμούς και άτομα για να επιτύχουμε στη διεθνή αγορά.”