Συνεργασία δύο δυναμικών ελληνικών εταιρειών με διεθνείς στόχους!

Δύο μικρομεσαίες και δυναμικές ελληνικές εταιρείες, η Human Innovation Technologies A.E. και η Tourism Apps I.K.E., ανακοίνωσαν την εμπορική συνεργασία τους για την προώθηση στη διεθνή ξενοδοχειακή αγορά εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών επαγγελματικής επιμόρφωσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η  Tourism Apps ανέλαβε την προώθηση των ψηφιακών εφαρμογών που αναπτύσσει η Human-iTech, στο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών και πελατών της (50.000 ξενοδοχεία παγκοσμίως και 5.000 πρακτορεία ταξιδίων).

Η Human-iTech αναπτύσσει προσομοιώσεις εργασιακών περιβαλλόντων σε εικονικούς κόσμους (Virtual World Simulations) για την επιμόρφωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση προσόντων επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου, αποσκοπώντας στο να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν σημαντικά τη σχέση μεταξύ ποιότητας, κόστους και αποτελεσματικότητας, όσον αφορά στην ανάπτυξη του πλέον πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου τους, του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η Tourism Apps IKE εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής προβολής και προώθησης τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων. Ειδικά για τις ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα παρέχει την υπηρεσία Channel Manager (Κεντρικό σύστημα διαχείρισης και διανομής ξενοδοχειακού αποθέματος). Με τη νέα της συνεργασία, αποσκοπεί στην επέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών και πελατών που ήδη διαθέτει για την προώθηση των  εφαρμογών της Human-iTech.