Στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από τον εκσυγχρονισμό!

Η εταιρία Human Innovation Technologies και η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στηρίζουν από κοινού την ελληνική επιχειρηματικότητα, και κυρίως των νέων επιχειρηματιών, προβάλλοντας καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι νέες υπηρεσίες και εφαρμογές ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Human Innovation Technologies αποτελούν εργαλείο εκσυγχρονισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της συνεργασίας τους, στηρίζει την καινοτομία αυτή και την προβάλει ως καλή πρακτική στα μέλη της.