Εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας από τη Human Innovation Technologies σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα καινοτομίας εξασφάλισε η Human Innovation Technologies.

Η Human Innovation Technologies επιλέχθηκε ως ωφελούμενη επιχείρηση για τη Δράση υποστήριξης της καινοτομίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για μεμονωμένες επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ περιλαμβάνει πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας, από εξειδικευμένους συμβούλους, μέσα από την προετοιμασία και την εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας.

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο και Sales and Marketing Director της εταιρίας, κο Αναστάσιο Βασιλειάδη «Έχουμε προσδοκίες από αυτή την συνεργασία. Πιστεύουμε ότι η δράση αυτή θα ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας και ανάπτυξης της εταιρίας μας, αλλά και θα συμβάλλει ώστε οι παράγοντες καινοτομίας της εταιρίας μας να μετατραπούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.»